Har anpassningsbara sängar en påverkan på gästnöjdheten?