För hotell

YouBed

Paradigmskiftet i hotellbranschen
–när det största problemet plötsligt blir den största möjligheten
 
YouBed
Paradigmskiftet i hotellbranschen
– när det största problemet plötsligt blir den största möjligheten 
Svensk innovation ändrar spelplanen för hotell

Personanpassad service är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt hotell. Ju mer individanpassad gästupplevelsen är, desto bättre. Detta gäller särskilt sömnen. Ett hotells viktigaste uppgift är trots allt att kunna erbjuda alla sina gäster en god natts sömn. Undersökningar visar att just sköna hotellsängar är det som efterfrågas mest av gästerna i alla kategorier. Samma undersökningar visar emellertid att gästerna ofta är missnöjda med dagens hotellsängar.

Förklaringen är enkel. Varje gäst har en personlig uppfattning om hur en skön säng ska vara. Medan vissa vill ha en hård säng föredrar andra en mjuk eller något däremellan. Med en vanlig, statisk hotellsäng blir det därför omöjligt att tillgodose alla gästers önskemål på en och samma gång.

Med anpassningsbara YouBed finns äntligen en lösning på detta fundamentala problem. Genom att använda en handkontroll kan gästen själv enkelt ställa in hur hård eller mjuk sängen ska vara. De kan också finjustera olika delar av sängen (axlar och höfter) för att uppnå en perfekt personanpassning, helt baserad på gästens egna preferenser.YouBed gör det äntligen möjligt för alla hotell att erbjuda varje gäst en garanterat skön hotellsäng – och därmed en god natts sömn.

“9 out of 10 hoteliers think guests will expect their stay to be personalized by 2020”
– Grant Thornton 2016

“A comfortable bed is most requested by hotel guests in all levels” and “1 out of 3 guests would be willing to pay extra for a more comfortable bed.“
– Gallup 2016

“Only 18% find hotel beds as comfortable as the bed at home, and almost 50% find the hotel bed either to firm (21%) or to soft (27%)”
– WHR 2001

Svensk innovation ändrar spelplanen för hotell

Personanpassad service är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt hotell. Ju mer individanpassad gästupplevelsen är, desto bättre. Detta gäller särskilt sömnen. Ett hotells viktigaste uppgift är trots allt att kunna erbjuda alla sina gäster en god natts sömn. Undersökningar visar att just sköna hotellsängar är det som efterfrågas mest av gästerna i alla kategorier. Samma undersökningar visar emellertid att gästerna ofta är missnöjda med dagens hotellsängar.

“9 out of 10 hoteliers think guests will expect their stay to be personalized by 2020” – Grant Thornton 2016

Förklaringen är enkel. Varje gäst har en personlig uppfattning om hur en skön säng ska vara. Medan vissa vill ha en hård säng föredrar andra en mjuk eller något däremellan. Med en vanlig, statisk hotellsäng blir det därför omöjligt att tillgodose alla gästers önskemål på en och samma gång.

“A comfortable bed is most requested by hotel guests in all levels” and “1 out of 3 guests would be willing to pay extra for a more comfortable bed.“ – Gallup 2016

Med anpassningsbara YouBed finns äntligen en lösning på detta fundamentala problem. Genom att använda en handkontroll kan gästen själv enkelt ställa in hur hård eller mjuk sängen ska vara. De kan också finjustera olika delar av sängen (axlar och höfter) för att uppnå en perfekt personanpassning, helt baserad på gästens egna preferenser.

“Only 18% find hotel beds as comfortable as the bed at home, and almost 50% find the hotel bed either to firm (21%) or to soft (27%)” – WHR 2001

YouBed gör det äntligen möjligt för alla hotell att erbjuda varje gäst en garanterat skön hotellsäng – och därmed en god natts sömn.

Svensk innovation ändrar spelplanen för hotell

Personanpassad service är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt hotell. Ju mer individanpassad gästupplevelsen är, desto bättre. Detta gäller särskilt sömnen. Ett hotells viktigaste uppgift är trots allt att kunna erbjuda alla sina gäster en god natts sömn. Undersökningar visar att just sköna hotellsängar är det som efterfrågas mest av gästerna i alla kategorier. Samma undersökningar visar emellertid att gästerna ofta är missnöjda med dagens hotellsängar.

“9 out of 10 hoteliers think guests will expect their stay to be personalized by 2020” – Grant Thornton 2016

Förklaringen är enkel. Varje gäst har en personlig uppfattning om hur en skön säng ska vara. Medan vissa vill ha en hård säng föredrar andra en mjuk eller något däremellan. Med en vanlig, statisk hotellsäng blir det därför omöjligt att tillgodose alla gästers önskemål på en och samma gång.

“A comfortable bed is most requested by hotel guests in all levels” and “1 out of 3 guests would be willing to pay extra for a more comfortable bed.“ – Gallup 2016

Med anpassningsbara YouBed finns äntligen en lösning på detta fundamentala problem. Genom att använda en handkontroll kan gästen själv enkelt ställa in hur hård eller mjuk sängen ska vara. De kan också finjustera olika delar av sängen (axlar och höfter) för att uppnå en perfekt personanpassning, helt baserad på gästens egna preferenser.

“Only 18% find hotel beds as comfortable as the bed at home, and almost 50% find the hotel bed either to firm (21%) or to soft (27%)” – WHR 2001

YouBed gör det äntligen möjligt för alla hotell att erbjuda varje gäst en garanterat skön hotellsäng – och därmed en god natts sömn.

Bli ett av den nya generationens personanpassade och framgångsrika hotell

YouBeds anpassningsbara teknologi banar väg för ett paradigmskifte i hotellvärlden, där en ny generation av hotell kommer kunna erbjuda varje hotellgäst en verklig personanpassad sömnupplevelse. En avsevärd skillnad från vad som tidigare varit möjligt.

Bäst av allt är att detta inte bara är möjligt, utan också väldigt enkelt. Alla hotell som installerar YouBed i sina rum (även om det bara gäller ett visst antal rum) kommer automatiskt bli ett av framtidens framgångsrika hotell.

Att det är så enkelt gör också att förändringen går väldigt snabbt. De första hotellen på respektive marknad som erbjuder anpassningsbara YouBed till sina gäster får automatiskt ett marknadsmässigt övertag, vilket gör att konkurrenterna kommer att behöva följa efter för att inte riskera tappa kunder till närliggande hotell.

Det allra bästa med det här paradigmskiftet är att det heller inte behöver kosta något. Alla de dokumenterade fördelarna med att erbjuda YouBed (fler nöjda och lojalare gäster, ökad beläggningsgrad, högre snittpris osv.) kommer garanterat både täcka och överskrida investeringskostnaden.

Förstärkta mervärden

Frekventa rapporter från över 150 hotell tillsammans med ett flertal andra externa studier har givit oss stor kunskap om de faktiska effekterna och mervärdena som kan relateras till den anpassningsbara YouBed-sängen. För att verkligen säkerställa effekten av att investera i en anpassningsbar säng har bara samma rumskategorier med eller utan en YouBed-säng jämförts.
Resultatet är enastående, men inte helt oväntat – en skön hotellsäng är det gästen värderar överlägset högst i ett hotellrum.

Ökad kundnöjdhet
▸ + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)
▸ Stor skillnad i kundnöjdhet
▸ Stor positiv effekt på gästbetyg

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation
▸ Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Ökad beläggning och gästlojalitet
▸ Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster 

Ökade intäkter
– Sängen som garanterat betalar för sig själv
▸ Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter
▸ YouBed ska anses som en driftkostnad
▸ Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde
▸ Ingen anledning att vänta

Ökad betalningsvilja och högre rumspris
▸ Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)
▸ Ökade intäkter utan att höja rumspriset

Enastående produktkvalitet och hållbarhet
▸ Enastående produktkvalitet och hållbarhet

Ökad kundnöjdhet
▸ + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)
▸ Stor skillnad i kundnöjdhet
▸ Stor positiv effekt på gästbetyg

Ökad betalningsvilja och högre rumspris
▸ Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)
▸ Ökade intäkter utan att höja rumspriset

Ökad beläggning och gästlojalitet
▸ Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster 

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation
▸ Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Enastående produktkvalitet och hållbarhet
▸ Enastående produktkvalitet och hållbarhet

Ökade intäkter
– Sängen som garanterat betalar för sig själv
▸ Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter
▸ YouBed ska anses som en driftkostnad
▸ Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde
▸ Ingen anledning att vänta

Ökad kundnöjdhet
▸ + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)
▸ Stor skillnad i kundnöjdhet
▸ Stor positiv effekt på gästbetyg

Ökad betalningsvilja och högre rumspris
▸ Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)
▸ Ökade intäkter utan att höja rumspriset

Ökad beläggning och gästlojalitet
▸ Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster 

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation
▸ Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Enastående produktkvalitet och hållbarhet
▸ Enastående produktkvalitet och hållbarhet

Ökade intäkter
– Sängen som garanterat betalar för sig själv
▸ Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter
▸ YouBed ska anses som en driftkostnad
▸ Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde
▸ Ingen anledning att vänta

YouBed i olika rumskategorier

Även om vissa hotell väljer att installera YouBed-sängar i alla sina rum redan från början, är det också vanligt att börja med ett par utvalda rum eller rumskategorier. Mervärdet och de nya fördelarna visar sig snabbt när man börja erbjuda YouBed till hotellgästerna. Ett mervärde som givetvis växer med ökat antal hotellrum som har YouBed.

Det finns en rad olika av rumstyper och koncept att installera YouBed i. Här är några exempel:

  • Exklusiva rum: Använd YouBed för att öka beläggningen och bättre motivera det höga priset för exklusivare rumskategorier som t.ex. Superior rum
  • Nya koncept: Använd YouBed för att skapa helt nya rumskoncept som t.ex. Sömnrum
  • Existerande kategorier: Använd YouBed för att uppgradera redan existerande kategorier (Exempelvis: omvandla ett Standard rum till ett Superior rum. Eller omvandla ett Superior rum till ett Superior Sömn)
  • Rum i väntan på renovering: Använd YouBed i rum som väntar på renovering för att bättre kompensera för rummets andra fel och brister
  • Kabinrum (rum utan fönster): Använd YouBed för att omvandla ett billigt rum utan fönster till ett exklusivt mörkt och tyst Sömnrum

 

Ökad kundnöjdhet

+ 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)

En NPS-studie visar att den anpassningsbara YouBed har en mycket stor positiv påverkan på kundnöjdheten.
Exempel: YouBed ger + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse) jämfört med vanlig säng. (+3-5 % brukar normalt anses vara mycket bra). Med andra ord, en hotellgäst som sover i en YouBed kommer med 14% större sannolikhet att rekommendera hotellet.

NPS studien genomfördes av kundundersökningsföretaget Loopon på förfrågan av First Hotels. Studien är baserad på en stor mängd kundnöjdhetsdata, där 50 olika hotell har bidragit under en femmånadersperiod. Rum som innehöll en eller flera YouBed-sängar var endast jämförda med identiska rum med normala, statiska hotellsängar.

NPS (Net Promoter Score) är det vanligaste sättet att mäta gästnöjdhet när det gäller produkter och tjänster.

Det imponerande resultatet från studien publicerades bl.a. i den svenska upplagan av boken “Sleep Revolution” (A. Huffington) och på Loopons egen hemsida: 

https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study

 

 

Ökad kundnöjdhet

Stor skillnad i kundnöjdhet jämfört med vanliga hotellsängar

- 92% tycker att en YouBed är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 18% tycker att en vanlig hotellsäng är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 1% tycker att en YouBed är för hård eller för mjuk.
- 48% tycker att en vanlig hotellsäng är för hård eller för mjuk

Resultaten kommer från olika studier (alla med liknande frågor) och som undersöker produktnöjdheten för både YouBed och vanliga hotellsängar. 

  

 

Ökad kundnöjdhet

Stor positiv effekt på gästbetyg

Hotell som installerar YouBed-sängar märker snabbt av den positiva effekten det har på både gästbetyg och kommentarer på TripAdvisor, Hotels.com mfl.

Exempel: Grand Hotel Jönköping, med 100% YouBeds: TripAdvisor.com, Hotels.com, Bookings.com.

 

 

 

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Hotell som installerar YouBed blir automatiskt del av nästa generations hotell. Något som kommer leda till helt nya och unika konkurrens- och profileringsmöjligheter.

Sängens alla positiva effekter kommer vara extra tydliga för de första, banbrytande hotellen på varje lokal marknad. De första hotellen kommer kunna positionera sitt hotell som en ledande pionjär inom sömnkomfort och därmed attrahera helt nya gäster under den perioden de inte har någon konkurrens.

 

Ökad beläggning och gästlojalitet

Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster

YouBed ökar beläggningen genom fler återkommande och mer lojalare hotellgäster.

YouBed gör det även lättare att attrahera helt nya gäster och kundgrupper (t.ex. affärsresenärer eller idrottsklubbar) som annars väljer att vara lojala andra hotell. 

 
Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter

Med YouBed uppstår aldrig någon direkt kostnad, utan bara direkta intäkter.

Genom att YouBed bidrar till fler, lojalare och nöjdare hotellgäster som är villiga att betala ett högre rumspris, så kommer också intäkterna öka. Det viktiga är att hotellet informerar och marknadsför att man erbjuder anpassningsbara YouBed-sängar, så gästen känner till denna viktiga service och bekvämlighet redan innan bokning.

Oavsett om det handlar om ett högre rumspris, beläggning, gästnöjdhet, ökad konkurrensförmåga eller en kombination av dem alla, kommer en YouBed att alltid att betala för sig själv. En YouBed bör därför alltid ses som en driftskostnad istället för en inventarie.

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

YouBed ska anses som en driftkostnad

I dagsläget är hotellsängen det mest värdefulla föremålet i ett hotellrum, men anses ändå generellt bara som något nödvändigt hotellet måste köpa in till ett hotellrum. Det resonemanget är i många fall baserat på att “det ändå inte finns några vanliga, statiska hotellsängar som passar alla - då alla gäster gillar olika typer av sängar”.

För att bli en del av framtiden och den nya generationens hotell är det emellertid viktigt att byta synsätt kring hotellsängar. Kostnaden för en YouBed bör vara kopplad till de intäkter den medför istället för att bara ses som en inventarie.

När man slår ut kostnaden för en YouBed på “per såld natt” kan den lättare jämföras med de vanliga nyckeltalen i hotellbranschen (ARR, RevPAR eller liknande).

Många blir positivt överraskade av att kostnaden för en YouBed oftast är lägre än andra, mindre viktiga bekvämligheter på hotellrummet (som t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, frukt, minibar eller liknande).

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde

Många hotell väljer en återbetalningsmodell (leasing eller liknande) för att dela upp och sprida ut betalningen över en längre tid

Redan efter ett par sålda nätter täcks månadskostnaden av de extra intäkter som YouBed medför, vilket betyder att den genererar ren vinst resterande delen av månaden. Detta upplägg gör att ett negativt kassaflöde aldrig uppstår.

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Ingen anledning att vänta

Eftersom en YouBed helt betalar sig själv samt genererar vinst från dag ett, finns det ingen anledning att vänta med investeringen, då det endast senarelägger möjligheten för ökad vinst och andra positiva effekter.

Även om hotellets nuvarande sängar är nyinköpta kommer det ändå vara ekonomiskt försvarbart att byta ut de nya sängarna och istället installera YouBed- sängar.

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)

YouBed ger generellt ett högre genomsnittlig rumspris på ca 200 kr (ARR)

Betalningsviljan och hotellrumspriset ökar med i genomsnitt 200 kronor/rum och natt när en YouBed installeras. 

Siffrorna är baserade på månatliga, statistiska rapporter från två olika hotellkedjor (totalt 75 hotell). Endast identiska hotellrum, med eller utan YouBed-sängar, har jämförts.

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökade intäkter utan att höja rumspriset

YouBed används ofta också i de mer exklusiva rumskategorierna för att enklare kunna motivera ett redan högt rumspris.

Den extra kostnaden per rum och natt för att installera en YouBed är ofta betydligt lägre än kostnaden för andra, vanliga mervärden (t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, fruktskål, gratis dryck eller liknande) som ofta används för att särskilja de mer exklusiva rummen från standardrummen.

 

 

Enastående produktkvalitet och hållbarhet

YouBed är en mycket hållbar säng, byggd i material av högsta kvalitet. YouBed erbjuder givetvis också en generös garanti samt ett förlängt ansvarstagande för alla sängar.

 

Ökad kundnöjdhet

+ 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)

En NPS-studie visar att den anpassningsbara YouBed har en mycket stor positiv påverkan på kundnöjdheten.
Exempel: YouBed ger + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse) jämfört med vanlig säng. (+3-5 % brukar normalt anses vara mycket bra). Med andra ord, en hotellgäst som sover i en YouBed kommer med 14% större sannolikhet att rekommendera hotellet.

NPS studien genomfördes av kundundersökningsföretaget Loopon på förfrågan av First Hotels. Studien är baserad på en stor mängd kundnöjdhetsdata, där 50 olika hotell har bidragit under en femmånadersperiod. Rum som innehöll en eller flera YouBed-sängar var endast jämförda med identiska rum med normala, statiska hotellsängar.

NPS (Net Promoter Score) är det vanligaste sättet att mäta gästnöjdhet när det gäller produkter och tjänster.

Det imponerande resultatet från studien publicerades bl.a. i den svenska upplagan av boken “Sleep Revolution” (A. Huffington) och på Loopons egen hemsida: 

https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study

 

 

Ökad kundnöjdhet

Stor skillnad i kundnöjdhet jämfört med vanliga hotellsängar

- 92% tycker att en YouBed är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 18% tycker att en vanlig hotellsäng är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 1% tycker att en YouBed är för hård eller för mjuk.
- 48% tycker att en vanlig hotellsäng är för hård eller för mjuk

Resultaten kommer från olika studier (alla med liknande frågor) och som undersöker produktnöjdheten för både YouBed och vanliga hotellsängar. 

  

 

Ökad kundnöjdhet

Stor positiv effekt på gästbetyg

Hotell som installerar YouBed-sängar märker snabbt av den positiva effekten det har på både gästbetyg och kommentarer på TripAdvisor, Hotels.com mfl.

Exempel: Grand Hotel Jönköping, med 100% YouBeds: TripAdvisor.com, Hotels.com, Bookings.com.

 

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)

YouBed ger generellt ett högre genomsnittlig rumspris på ca 200 kr (ARR)

Betalningsviljan och hotellrumspriset ökar med i genomsnitt 200 kronor/rum och natt när en YouBed installeras. 

Siffrorna är baserade på månatliga, statistiska rapporter från två olika hotellkedjor (totalt 75 hotell). Endast identiska hotellrum, med eller utan YouBed-sängar, har jämförts.

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökade intäkter utan att höja rumspriset

YouBed används ofta också i de mer exklusiva rumskategorierna för att enklare kunna motivera ett redan högt rumspris.

Den extra kostnaden per rum och natt för att installera en YouBed är ofta betydligt lägre än kostnaden för andra, vanliga mervärden (t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, fruktskål, gratis dryck eller liknande) som ofta används för att särskilja de mer exklusiva rummen från standardrummen.

 

 

Ökad beläggning och gästlojalitet

Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster

YouBed ökar beläggningen genom fler återkommande och mer lojalare hotellgäster.

YouBed gör det även lättare att attrahera helt nya gäster och kundgrupper (t.ex. affärsresenärer eller idrottsklubbar) som annars väljer att vara lojala andra hotell. 

 

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Hotell som installerar YouBed blir automatiskt del av nästa generations hotell. Något som kommer leda till helt nya och unika konkurrens- och profileringsmöjligheter.

Sängens alla positiva effekter kommer vara extra tydliga för de första, banbrytande hotellen på varje lokal marknad. De första hotellen kommer kunna positionera sitt hotell som en ledande pionjär inom sömnkomfort och därmed attrahera helt nya gäster under den perioden de inte har någon konkurrens.

 

Enastående produktkvalitet och hållbarhet

YouBed är en mycket hållbar säng, byggd i material av högsta kvalitet. YouBed erbjuder givetvis också en generös garanti samt ett förlängt ansvarstagande för alla sängar.

 
Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter

Med YouBed uppstår aldrig någon direkt kostnad, utan bara direkta intäkter.

Genom att YouBed bidrar till fler, lojalare och nöjdare hotellgäster som är villiga att betala ett högre rumspris, så kommer också intäkterna öka. Det viktiga är att hotellet informerar och marknadsför att man erbjuder anpassningsbara YouBed-sängar, så gästen känner till denna viktiga service och bekvämlighet redan innan bokning.

Oavsett om det handlar om ett högre rumspris, beläggning, gästnöjdhet, ökad konkurrensförmåga eller en kombination av dem alla, kommer en YouBed att alltid att betala för sig själv. En YouBed bör därför alltid ses som en driftskostnad istället för en inventarie.

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

YouBed ska anses som en driftkostnad

I dagsläget är hotellsängen det mest värdefulla föremålet i ett hotellrum, men anses ändå generellt bara som något nödvändigt hotellet måste köpa in till ett hotellrum. Det resonemanget är i många fall baserat på att “det ändå inte finns några vanliga, statiska hotellsängar som passar alla - då alla gäster gillar olika typer av sängar”.

För att bli en del av framtiden och den nya generationens hotell är det emellertid viktigt att byta synsätt kring hotellsängar. Kostnaden för en YouBed bör vara kopplad till de intäkter den medför istället för att bara ses som en inventarie.

När man slår ut kostnaden för en YouBed på “per såld natt” kan den lättare jämföras med de vanliga nyckeltalen i hotellbranschen (ARR, RevPAR eller liknande).

Många blir positivt överraskade av att kostnaden för en YouBed oftast är lägre än andra, mindre viktiga bekvämligheter på hotellrummet (som t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, frukt, minibar eller liknande).

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde

Många hotell väljer en återbetalningsmodell (leasing eller liknande) för att dela upp och sprida ut betalningen över en längre tid

Redan efter ett par sålda nätter täcks månadskostnaden av de extra intäkter som YouBed medför, vilket betyder att den genererar ren vinst resterande delen av månaden. Detta upplägg gör att ett negativt kassaflöde aldrig uppstår.

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Ingen anledning att vänta

Eftersom en YouBed helt betalar sig själv samt genererar vinst från dag ett, finns det ingen anledning att vänta med investeringen, då det endast senarelägger möjligheten för ökad vinst och andra positiva effekter.

Även om hotellets nuvarande sängar är nyinköpta kommer det ändå vara ekonomiskt försvarbart att byta ut de nya sängarna och istället installera YouBed- sängar.

 

 

Ökad kundnöjdhet

+ 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse)

En NPS-studie visar att den anpassningsbara YouBed har en mycket stor positiv påverkan på kundnöjdheten.
Exempel: YouBed ger + 14% fler promoters (högsta nivån på kundtillfredsställelse) jämfört med vanlig säng. (+3-5 % brukar normalt anses vara mycket bra). Med andra ord, en hotellgäst som sover i en YouBed kommer med 14% större sannolikhet att rekommendera hotellet.

NPS studien genomfördes av kundundersökningsföretaget Loopon på förfrågan av First Hotels. Studien är baserad på en stor mängd kundnöjdhetsdata, där 50 olika hotell har bidragit under en femmånadersperiod. Rum som innehöll en eller flera YouBed-sängar var endast jämförda med identiska rum med normala, statiska hotellsängar.

NPS (Net Promoter Score) är det vanligaste sättet att mäta gästnöjdhet när det gäller produkter och tjänster.

Det imponerande resultatet från studien publicerades bl.a. i den svenska upplagan av boken “Sleep Revolution” (A. Huffington) och på Loopons egen hemsida: 

https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study

 

 

Ökad kundnöjdhet

Stor skillnad i kundnöjdhet jämfört med vanliga hotellsängar

- 92% tycker att en YouBed är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 18% tycker att en vanlig hotellsäng är lika eller mer bekväm än sängen hemma.
- 1% tycker att en YouBed är för hård eller för mjuk.
- 48% tycker att en vanlig hotellsäng är för hård eller för mjuk

Resultaten kommer från olika studier (alla med liknande frågor) och som undersöker produktnöjdheten för både YouBed och vanliga hotellsängar. 

  

 

Ökad kundnöjdhet

Stor positiv effekt på gästbetyg

Hotell som installerar YouBed-sängar märker snabbt av den positiva effekten det har på både gästbetyg och kommentarer på TripAdvisor, Hotels.com mfl.

Exempel: Grand Hotel Jönköping, med 100% YouBeds: TripAdvisor.com, Hotels.com, Bookings.com.

 

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökad genomsnittligt rumspris (ARR)

YouBed ger generellt ett högre genomsnittlig rumspris på ca 200 kr (ARR)

Betalningsviljan och hotellrumspriset ökar med i genomsnitt 200 kronor/rum och natt när en YouBed installeras. 

Siffrorna är baserade på månatliga, statistiska rapporter från två olika hotellkedjor (totalt 75 hotell). Endast identiska hotellrum, med eller utan YouBed-sängar, har jämförts.

 

 

Ökad betalningsvilja och högre rumspris

Ökade intäkter utan att höja rumspriset

YouBed används ofta också i de mer exklusiva rumskategorierna för att enklare kunna motivera ett redan högt rumspris.

Den extra kostnaden per rum och natt för att installera en YouBed är ofta betydligt lägre än kostnaden för andra, vanliga mervärden (t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, fruktskål, gratis dryck eller liknande) som ofta används för att särskilja de mer exklusiva rummen från standardrummen.

 

 

Ökad beläggning och gästlojalitet

Ökad beläggning genom att attrahera nya och mer lojala gäster

YouBed ökar beläggningen genom fler återkommande och mer lojalare hotellgäster.

YouBed gör det även lättare att attrahera helt nya gäster och kundgrupper (t.ex. affärsresenärer eller idrottsklubbar) som annars väljer att vara lojala andra hotell. 

 

Ökad konkurrensförmåga, varumärke och kommunikation

Hotell som installerar YouBed blir automatiskt del av nästa generations hotell. Något som kommer leda till helt nya och unika konkurrens- och profileringsmöjligheter.

Sängens alla positiva effekter kommer vara extra tydliga för de första, banbrytande hotellen på varje lokal marknad. De första hotellen kommer kunna positionera sitt hotell som en ledande pionjär inom sömnkomfort och därmed attrahera helt nya gäster under den perioden de inte har någon konkurrens.

 

Enastående produktkvalitet och hållbarhet

YouBed är en mycket hållbar säng, byggd i material av högsta kvalitet. YouBed erbjuder givetvis också en generös garanti samt ett förlängt ansvarstagande för alla sängar.

 
Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Aldrig någon direkt kostnad, bara direkta intäkter

Med YouBed uppstår aldrig någon direkt kostnad, utan bara direkta intäkter.

Genom att YouBed bidrar till fler, lojalare och nöjdare hotellgäster som är villiga att betala ett högre rumspris, så kommer också intäkterna öka. Det viktiga är att hotellet informerar och marknadsför att man erbjuder anpassningsbara YouBed-sängar, så gästen känner till denna viktiga service och bekvämlighet redan innan bokning.

Oavsett om det handlar om ett högre rumspris, beläggning, gästnöjdhet, ökad konkurrensförmåga eller en kombination av dem alla, kommer en YouBed att alltid att betala för sig själv. En YouBed bör därför alltid ses som en driftskostnad istället för en inventarie.

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

YouBed ska anses som en driftkostnad

I dagsläget är hotellsängen det mest värdefulla föremålet i ett hotellrum, men anses ändå generellt bara som något nödvändigt hotellet måste köpa in till ett hotellrum. Det resonemanget är i många fall baserat på att “det ändå inte finns några vanliga, statiska hotellsängar som passar alla - då alla gäster gillar olika typer av sängar”.

För att bli en del av framtiden och den nya generationens hotell är det emellertid viktigt att byta synsätt kring hotellsängar. Kostnaden för en YouBed bör vara kopplad till de intäkter den medför istället för att bara ses som en inventarie.

När man slår ut kostnaden för en YouBed på “per såld natt” kan den lättare jämföras med de vanliga nyckeltalen i hotellbranschen (ARR, RevPAR eller liknande).

Många blir positivt överraskade av att kostnaden för en YouBed oftast är lägre än andra, mindre viktiga bekvämligheter på hotellrummet (som t.ex. badrock, kaffemaskin, tidning, frukt, minibar eller liknande).

 

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Sätt att undvika kostnader och ett negativt kassaflöde

Många hotell väljer en återbetalningsmodell (leasing eller liknande) för att dela upp och sprida ut betalningen över en längre tid

Redan efter ett par sålda nätter täcks månadskostnaden av de extra intäkter som YouBed medför, vilket betyder att den genererar ren vinst resterande delen av månaden. Detta upplägg gör att ett negativt kassaflöde aldrig uppstår.

 

Ökade intäkter - Sängen som garanterat betalar för sig själv

Ingen anledning att vänta

Eftersom en YouBed helt betalar sig själv samt genererar vinst från dag ett, finns det ingen anledning att vänta med investeringen, då det endast senarelägger möjligheten för ökad vinst och andra positiva effekter.

Även om hotellets nuvarande sängar är nyinköpta kommer det ändå vara ekonomiskt försvarbart att byta ut de nya sängarna och istället installera YouBed- sängar.